top of page
Sök

Har du idéer för forskning i din egen vardagspraktik?

Till dig som är yrkesverksam inom folkbildningen – på folkhögskola, studieförbund och bibliotek. Välkommen att anmäla ditt intresse till projekt Praktiknära forskning med start våren 2022!


Har du idéer för forskning i din egen vardagspraktik?
Finns det områden och problemställningar som du skulle vilja undersöka?
Kanske gå vidare med i framtida forskning?

Föreningen för folkbildningsforskning har sedan länge diskuterat behovet av praktiknära forskning inom folkbildningen. Diskussionerna har bland annat handlat om föreningens möjlighet att bidra med en struktur för möten mellan idéer från verksamhetsnära praktik och akademi, mellan praktiker och forskare. Detta har resulterat i ett tvåårigt projekt som inleddes våren 2021. Den första omgången av detta projekt avslutas i april 2022. Då kommer två deltagare att presentera sin studie. Nu ser vi fram emot nästa omgång med två nya deltagare.


Syftet med projektet är att organisera möten där praktiker diskuterar sina idéer med forskare, för att på så sätt generera forskningsfrågor lämpade att gå vidare med i en studie. Praktiknära forskning genomförs av och med dem som arbetar i verksamheten. Ansvaret att driva forskningen framåt är alltså praktikerns men föreningen erbjuder handledning av forskare.

Förhoppningen är att dessa praktikerprojekt kan bidra till fortbildning och utveckling för den egna arbetsplatsen. I ett vidare perspektiv ger det här förutsättningar att stärka folkbildningens vetenskapliga grund.

Intresseanmälan

Skicka din anmälan senast 2022-02-25 till kontakt@folkbildningsforskning.se .

I ansökan vill vi att du beskriver dig själv, ditt verksamhetsområde och din idé. Vad vill du undersöka och forska om? Vilka specifika frågor önskar du utveckla? Vilken betydelse skulle en sådan studie kunna ha för din verksamhet? Innan du skickar in detta ska du ha haft en diskussion med din rektor/chef som godkänt ditt eventuella deltagande.


Tidsplan

Start under våren 2022. Arbetsgruppen väljer ut de två praktiker som ska få möjlighet att delta i projektet. Det första digitala seminariet mellan praktikerna och arbetsgruppen planeras till april månad. Efter detta seminarium utses handledare till projekten. Handledaren och praktikern har under projekttiden regelbunden kontakt.


Våren 2023 avslutas projektet med att praktikern presenterar en text som är baserad på den genomförda studien. Presentationen sker i mindre grupp i form av ett seminarium, eventuellt i närvaro av FFFFs styrelse. En presentation kan förstås också ske inom den egna verksamheten som undersökts.


Kostnad

Ingen avgift tas ut för att delta i projektet. Eventuella omkostnader för praktikerna står den egna verksamheten för.


Information

Arbetsgruppens medlemmar svarar gärna på eventuella frågor.

Eva-Marie Harlin eva-marie.harlin@liu.se

Lisbeth Eriksson lisbeth.eriksson.2@hv.se

Läs om tidigare praktiknära forskningsprojekt


2022 Ansök till Projekt Praktiknära forskning
.pdf
Download PDF • 196KB

657 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
FFFF-loggaRöd4_Rityta_1_kopia.png
bottom of page