top of page
Sök

Ansök till Projekt Praktiknära forskning

Till dig som är yrkesverksam inom folkbildningen – på folkhögskola, studieförbund och bibliotek,


Välkommen att ansöka till Projekt Praktiknära forskning med start våren 2021!


Har du idéer för forskning i din egen vardagspraktik?

Finns det områden och problem som du skulle vilja undersöka?

Kanske gå vidare med i framtida forskning?


Föreningen för folkbildningsforskning har sedan länge diskuterat behovet av praktiknära forskning inom folkbildningen. Diskussionerna har bland annat handlat om föreningens möjlighet att bidra med en struktur för möten mellan idéer från verksamhetsnära praktik och akademi, mellan praktiker och forskare. Detta har nu resulterat i ett tvåårigt projekt med start 2021.


Syftet med projektet är att organisera möten där praktiker diskuterar sina idéer med forskare, för att generera forskningsfrågor lämpade att gå vidare med. Praktiknära forskning genomförs av och med dem som arbetar i verksamheten. Ansvaret att driva forskningen framåt är alltså praktikerns. Föreningen erbjuder handledning av forskare. Projektet löper ett år i taget, i totalt två omgångar, med start i april 2021. Maximalt två praktiker per år ges handledning.


Är du intresserad hoppas vi att du skickar in en intresseanmälan om att delta i projektet.


Intresseanmälan

Skickas senast 2021-02-25 till kontakt@folkbildningsforskning.se. I ansökan vill vi att du beskriver dig själv, ditt verksamhetsområde och din idé. Vad vill du undersöka och forska om? Vilka specifika frågor önskar du utveckla? Vilken betydelse skulle en sådan studie kunna ha för din verksamhet?

Innan intresseanmälan görs bör du ha haft en diskussion med din chef som godkänt ditt eventuella deltagande.


Tidsplan

Start våren 2021. Arbetsgruppen väljer ut de praktikerprojekt som ska få möjlighet att delta. Det första digitala seminariet mellan praktiker och arbetsgruppen planeras till april 2021. Efter detta seminarium utses handledare till projekten.


Kostnad

Ingen avgift att delta i projektet. Eventuella omkostnader för praktikerna står den egna verksamheten för.


Information

Ni är välkomna att höra av er till oss i arbetsgruppen med frågor. Vi hoppas att ni är många som har idéer och vill delta.


Föreningen för folkbildningsforskning genom


Lisbeth Eriksson


Andreas Ruschkowski


Lena Svensson


822 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


FFFF-loggaRöd4_Rityta_1_kopia.png
bottom of page