top of page
Sök

Dags att anmäla sig till Vestlunddagarna 2021 - Bilder av makt och maktlöshet

Folkbildningens möjligheter att bidra till gemenskapen i samhället.


Världen befinner sig just nu i stor omvandling. Pandemin och klimatkrisen kräver förändringar på alla nivåer i samhället. Samtidigt ifrågasätts och hotas de demokratiska principerna och institutionerna i flera länder.

Under 2020 och 2021 har folkliga protester mot olika slag av regimer, både formellt demokratiska och auktoritära, ägt rum på vitt skilda platser i världen. Den gemensamma nämnaren är den riktade misstron mot maktfulla politiska eliter som inte bedöms vilja lyssna till oppositionens krav.


Årets Vestlunddagar kommer att belysa demokratiska utmaningar genom att ge bilder av makt och maktlöshet i ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv. Finns det alternativa vägar för att hantera de konflikter som uppstår när klyftorna mellan grupper ökar och sanningsbegreppet urholkas? Om detta och folkbildningens roll, betydelse och ansvar behöver vi samtala.


https://vestlunddagarna.org/ hittar du hela programmet och anmälan.


60 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
FFFF-loggaRöd4_Rityta_1_kopia.png
bottom of page