top of page
Sök

Deltagarbaserad aktionsforskning – en utmaning för samhälle och folkbildning


Välkommen till frukostseminarium med SSNF, SPARC och Föreningen för folkbildningsforskning!


Tid: måndagen den 20 mars 2023, 8.30 – 10.00 (frukost finns innan) Plats: Klara Södra kyrkogata 20, Stockholm - IOGT-NTO gården - går även att följa digitalt Anmälan: https://simplesignup.se/event/201666


Medverkande:

Kenneth Abrahamsson, adj. professor, Luleå tekniska universitetet Lisbeth Eriksson, docent, Högskolan Väst/Föreningen för folkbildningsforskning Erik Lindhult, universitetslektor, fil.dr., Mälardalens universitet/föreningen SPARC

Samtalsledare: Kerstin Janemar, verksamhetsansvarig för Tankesmedjan Nocturum på Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning


Bakgrund:

Vi lever i ett samhälle med en ökad ojämlikhet. Det gäller inte minst tillgången till kunskaper, makt och inflytande på samhällsutvecklingen. Genom deltagarbaserad aktionsforskning, forskningscirklar och medborgarforskning kan man stärka samspelet mellan forskare och praktiker genom att tillsammans synliggöra problem, tillvarata erfarenheter och utveckla verksamheter. Välkommen till ett frukostseminarium om hur vi kan stärka den kunskapsdemokratiska delen i folkbildning och förändringsarbete. Vi pratar om vilka metoder som är viktiga och vad vi kan lära av hittills vunna erfarenheter utifrån boken Deltagarbaserad aktionsforskning – tillsammans för kunskap, lärande och förändring (utgiven av Studentlitteratur/SPARC 2022).


Om deltagarbaserad aktionsforskning:

Deltagarbaserad aktionsforskning, Participatory action research (PAR), är en internationellt växande rörelse inom forskning och samhällsutveckling. PAR innebär kritiskt tänkande, praktiknära forskning och systematiska angreppssätt som gör att vi utvecklar kunskapen tillsammans och bygger kunskapsdemokratiska nätverk.


Om SPARC:

*SPARC (Swedish Participatory Action Research Community, https://sparcsweden.se/ är en ideell förening med syfte att främja PAR- forskning i Sverige, speciellt genom öppna forskarkurser i PAR. Välkommen att medverka i kursdagarna för Deltagarbaserad forskning I & II Deltagarbaserad forskning, kurs I , Deltagarbaserad forskning, kurs II


Arrangörer:

Svensk Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning SPARC Föreningen för folkbildningsforskning Studieförbundet NBV

63 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


FFFF-loggaRöd4_Rityta_1_kopia.png
bottom of page