top of page
Sök

Inbjudan: Din berättelse om folkbildningens blommande gräsrötter

Uppdaterat: 19 nov. 2020

Svensk folkbildning kan ses som en blommande botanisk trädgård av olika kunskapsväxter, bildningsrötter, erfarenhetsstråk och korsande dialogvägar.

Var befinner du dig i detta bildningslandskap?
Vilken är din och dina bildningsvänners berättelser?

Inför 2021 vill vi i Föreningen för folkbildningsforskning vidga kretsen av medverkande i vår årsbok genom att bjuda in aktiva folkbildare i folkhögskolor, studieförbund, bibliotek, kulturverksamhet och skapande, skrivande verkstäder och andra nätverk, aktörer och organisationer i det civila samhället att ge sina bilder av folkbildningens vardag.


Vi utgår från en bred definition av folkbildning Inbjudan gäller inte enbart verksamhet inom studieförbund, folkhögskolor och bibliotek – utan alla exempel på bildning och lärande, kunskapande, demokratiutveckling och delaktighet i samhällsbygget.

Vi är också intresserade av olika former av praktiknära folkbildningsforskning – där praktiker och forskare kan samverka i folkbildningens gemenskaper i forskningscirklar, gemensamma projekt eller i andra former.


Så här går det till

För att få ett underlag för hur vi går vidare i denna process genomförs inventeringen i två steg.

1. Först vill vi att du beskriver dina erfarenheter, ditt exempel eller din berättelse i nedan länkade formulär.

2. Därefter kommer vi att göra ett urval bland inkomna förslag.

3. Vi kontaktar ett antal som får tillfälle att skriva en något längre text, till årsboken.


Tillsammans bidrar detta till en brokig karta över folkbildningen både som en blomstrande trädgård men också som ett redskap för att stärka demokratin i samhället.


Årsboken, Folkbildning & forskning

Föreningen för folkbildningsforskning har funnits i snart trettio år. Föreningens årsbok om folkbildning och forskning har getts ut sedan 1994. Årsboken, Folkbildning & forskning, innehåller artiklar om aktuella ämnen. I regel finns någon artikel av folkbildningshistorisk karaktär. I övrigt behandlas aktuellt material inom folkbildning och folkbildningsforskning. Bland författarna finns såväl folkbildare som forskare. Årsboken för 2020 är nu tryckt och har skickats ut till medlemmarna och medförfattare.


109 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commenti


FFFF-loggaRöd4_Rityta_1_kopia.png
bottom of page