top of page
Sök

KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA inklusive handlingar

Uppdaterat: 26 apr. 2022Den 28 april 2022
Klockan 13.00 -15.00
Fysiskt i Stockholm samt digitalt

Här med kallar vi medlemmar i Föreningen för Folkbildningsforskning till föreningsstämman 2022.

Vi återgår nu till att genomföra mötet fysiskt, mycket nära Stockholms centralstation, men erbjuder också digital medverkan.


Enligt fastställda stadgar för föreningen kallas Du som är betalande medlem till möte med föreningens högst beslutande organ, föreningsstämman. Varje organisation som är medlem har rätt att sända en person.


Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda så snart som möjligt och senast torsdagen den 31 mars 2022. Motionerna sänds med epost till ordförande enligt nedan.


Stämmohandlingar publicerade här den 7 april.Presentation av praktiknära forskning, efter föreningsstämmans förhandling kommer vi att få lyssna på presentationerna av de två praktiknära forskningar som gjorts under året. Läs mer om det på vår hemsida.

Anmälningstiden till föreningsstämman har gått ut. Mer information om årsmötet sänds ut till anmälda ombud och deltagare innan årsstämman.


På styrelsens uppdrag


Linus Olofsson, ordförande linus.olofsson@sv.se 070-88 30 100
250 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


FFFF-loggaRöd4_Rityta_1_kopia.png
bottom of page