top of page
Sök

Nu öppnar anmälan till Folkbildningens forskningsdag 2020 - Tro, hopp och framtid

Uppdaterat: 15 juni 2020

I år går Folkbildningens forskningsdag av stapeln 17 september kl 10-15 och har temat "Tro, hopp och framtid". I år prövar vi ett helt nytt grepp och genomför dagen i huvudsak digitalt. Det innebär att du kan delta från var som helst i Sverige (eller världen). Vi kommer uppmuntra till anordnande av fysiska träffpunkter runt om i landet där ett antal deltagare kan samlas och ta del av de digitala föreläsningarna tillsammans och diskutera med varandra. Mer information om dessa träffpunkter kommer i augusti.Årets tema har vuxit fram ur de senaste årets händelser och omställningar och vi är mycket nöjda med dagens medverkande. Folkbildningen har historiskt varit en viktig aktör för demokratins framväxt och organisering. Men på vilket sätt och vilka lärdomar kan vi dra av det just nu? Vår ambition är att belysa framtiden utifrån både tro och hopp och forskning. För vem kommer folkbildningen att vara viktig i framtiden? Hur organiserar vi våra verksamheter och vem styr folkbildningen? På vilket sätt skapar vi inkludering?


Vi är övertygade om att folkbildningen spelar en avgörande roll som möjliggörare för medborgares samhälleliga engagemang. Men vilken forskning behövs för att säkerställa folkbildningens funktion även i framtiden? Hur gör vi för att skapa jämlika förutsättningar att vara med i den framrusande utvecklingen? Vi vill sprida och lyfta aktuell forskning men också väcka frågor kring vilka områden som bör beforskas mer.


Dagen kommer bland annat att belysa ämnen kopplade till styrning av folkbildning, gräsrotsorganisering och civilsamhälleseliter samt nya former av organisering via sociala medier. Konferensen riktar sig till både forskare och verksamma inom folkbildningen.

Konferensen kommer att spelas in och länken kommer att finnas tillgänglig på föreningens hemsida.

Program


10:00 Linus Olofsson, ordförande för Föreningen för folkbildningsforskning, inleder och hälsar alla välkomna 10:10 Föreläsning: Samuel Edquist, professor, Mittuniversitetet talar om styrning av folkbildningen i synnerhet och civilsamhället i allmänhet ur ett historiskt perspektiv. Vilken relation har folkbildningen haft till andra folkrörelser och till privat kapital? Finns myter vi behöver slå hål på kring folkbildningens historia för att kunna förstå vår omvärld och framtid bättre?

10:45 Samtal i mindre grupper 11:00 Föreläsning: Roberto Scaramuzzino, docent i socialt arbete, Lunds universitet talar om Civilsamhälleseliter. Civilsamhället är en arena för delaktighet och medborgerlig mobilisering men hur förhåller civilsamhället sig till begreppet elitism och hur går det att förstå i relation till elitgrupper inom andra samhällsarenor. På vilket sätt påverkar det folkrörelser i vår samtid och framtid? 11:45 Samtal i mindre grupper 12:00 Lunchrast 13:00 Matilda Ernkrantz, minister för högre utbildning och forskning, pratar om nuläget och framtiden för forskning om folkbildning, civilsamhälle och lärande idag med efterföljande samtal med Linus Olofsson utifrån aktuella frågor från folkbildningens organisationer. 13:40 Parallella valbara seminarier. 1. Praktiknära forskning. Filippa Millenberg och Maria Arriaza Hult, doktorander vid Linköpings universitet, leder en workshop om för att nå fram till förslag på praktiknära forskning. Vad är praktiknära forskning? Vilka frågor från folkbildningens vardag är ida mest aktuella och hur kan vi beforska dem? Hur kan man göra för att möjliggöra utbyte mellan akademi och praktik? 2. Framtidsbilder. Workshop med Anna Jonsson och Sara Nilsson från miljöteatergruppen ”Sweet dreams”. En workshop om att blicka framåt och ge tid för visioner. Tillsammans skapar deltagarna bilder av den värld som de skulle vilja se i framtiden. Det vi inte kan drömma om kan inte heller bli verklighet.

3. Hur påverkar sociala medier organiseringen i civilsamhället? Föreläsning av Noomi Weinryb, docent och lektor, Södertörns högskola. Forskar kring organisering och ansvarsutkrävande, med ett särskilt intresse för gränslandet mellan gräsrotsaktivist och elitengagemang, inklusive nya organisatoriska initiativ via sociala medier jämfört med etablerade organisationer. 14:50 Avslutande reflektion från seminarierna och avslut på dagen


510 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


FFFF-loggaRöd4_Rityta_1_kopia.png
bottom of page