top of page
Sök

Sök medel ur Carl Cederblads minnesfond

Carl Cederblads minnesfond instiftades 1955 i syfte att ”belöna eller möjliggöra vetenskapliga undersökningar om folkbildningen, företrädesvis det svenska folkbildningsarbetets uppkomst och utveckling”. Fonden har under årens lopp lämnat ekonomiskt stöd till konferenser och publicering av vetenskapliga arbeten om studieförbund, folkhögskolor eller svensk folkbildning i vid mening, oavsett disciplin, var forskningen bedrivs eller storleken på projektet. Beslut om belöning eller bidrag ur fonden fattas av en nämnd bestående av ledamöter från Uppsala universitet, Mimer och Studieförbunden. Nämndens ordförande är docent Samuel Edquist. Enskilda forskare, akademiska lärare samt folkbildningsorganisationer har rätt att såväl lämna förslag som att ansöka om bidrag ur fonden.

Instruktioner för ansökan och förslag

Ansökan ska bestå av en tydlig projektbeskrivning samt tillhörande budget där sökt belopp tydligt framgår. Vidare ska ansökan innehålla information om huruvida den sökande sökt medel från andra bidragsgivare. Sådana förslag skall lämnas till nämnden för Carl Cederblads stiftelse senast den 31 maj och nämnden fattar beslut om eventuella belöningar eller bidrag senast den 30 juni varje år. Ansökan lämnas via ansökningsformulär som återfinns på Uppsala universitets webbsida om Carl Cederblads minnesfond.


Foto: Uppsala bild/Upplandsmuseet

122 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


FFFF-loggaRöd4_Rityta_1_kopia.png
bottom of page