top of page
Sök

Välkomna på bokrelease!

Uppdaterat: 2 dec. 2022


Den 23 november bjuder vi in till releasefest för antologin Demokratin som bildningsväg. Du kan delta både på plats i Stockholm och digitalt. Antologin ingår i medlemskapet i föreningen, det finns även möjlighet att köpa boken på plats vid releasefesten eller beställa den från förlaget.


Tid: Mingel från 16.30, programmet startar 16.50. Slut ca 18.

Plats: IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm, samt digitalt via Zoom.


Välkomna!
Demokratin som bildningsväg är en förlängning av Vestlunddagarna, och många av skribenterna har genom åren medverkat där.


”Demokratisera demokratin” var den paroll som folkbildaren, författaren och hedersdoktorn Gösta Vestlund drev fram till sina sista dagar. Det är en gigantisk utmaning eftersom endast en tredjedel av världens befolkning lever i länder med fungerande liberal demokrati. Demokrati handlar inte bara om representation och folkets röst, utan även om jämlikhet, rättvisa, respekt och likvärdighet. Den får energi i samtal där kunskap och bildning utgör ett fundament, vilket ställer höga krav på samhälle och medborgare. I vår tid har sociala medier en viktig funktion, samtidigt som spridningen av hat och hot hindrar den demokratiska dialogen. Klimatförändringarna är en annan demokratisk utmaning. Antalet demokratiska stater minskar i världen och utvecklingen i Europa är mycket oroande. Antologin ges ut till Gösta Vestlunds minne och är ett försök att spegla demokratins komplexitet, institutionella villkor – och möjligheter. Med titeln Demokratin som bildningsväg vill vi betona folkbildningens uppdrag att verka för delaktighet, ökad jämlikhet och upplysta medborgare. I boken medverkar Ronny Ambjörnsson, Erik Amnå, Martin Gelin, Sverker Gustavsson, Katrine Marçal, Per Molander, Bi Puranen, Agneta Stark, Per Svensson Sverker Sörlin och många andra namnkunniga skribenter. Redaktörer är Kenneth Abrahamsson, Per-Ola Jansson och Torvald Åkesson.

391 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


FFFF-loggaRöd4_Rityta_1_kopia.png
bottom of page