top of page
Sök

Vestlunddagarna 2020 skjuts upp till senare datum

Uppdaterat: 5 maj 2020

Deltagare som ej avanmält sig till Vestlunddagarna på Sigtuna folkhögskola 19 – 20 mars 2020.


Det är med beklagande vi nödgas meddela att Vestlunddagarna i Sigtuna i slutet av veckan inte blir av, och att detta inte har låtit sig klart framstå förrän nu i sista stund.


Antalet deltagare och medverkande understiger visserligen med klar marginal den gräns som myndigheterna ställt upp för att inhibera sammankomster. Men ett antal personer har nu återtagit sin anmälan samtidigt som ett flera medverkande inte velat, kunnat eller tillåtits resa till seminariet. Vi har även fått signaler om att en viss tvekan och oro i hägnet av Corona-pandemin kvarstår bland några av de övriga vilket naturligtvis skulle påverka genomförandet.


Därigenom har förutsättningarna för genomförande av konferensen ändrats så att dess mål och syfte knappast kan nås.


Planeringsgruppen har ett möte kommande vecka för att undersöka hur och när Vestlunddagarna kan genomföras. När beslut därom fattats kommer alla som anmält sig i år att få mejl med ny information om plats och datum.


Inbetalda deltagaravgifter kommer att återbetalas.


Planeringsgruppen för Vestlunddagarna 2020

Stellan Boozon

Hans-Åke Höber

Per-Ola Jansson

Anne-Marie Karlsson

Linus Olofsson

Torvald Åkesson

Eva ÖnnesjöTema för årets Vestlunddagar är: Bilder av makt och maktlöshet – Folkbildningens möjligheter att bidra till gemenskapen i samhället.


Under hösten 2019 folkliga protester mot olika slag av regimer, både formellt demokratiska och auktoritära, ägt rum på vitt skilda platser i världen. Den gemensamma nämnaren är den riktade misstron mot maktfulla politiska eliter som inte bedöms vilja lyssna till oppositionens krav.


Årets Vestlunddagar kommer att belysa demokratiska utmaningar genom att ge bilder av makt och maktlöshet i ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv. Finns det alternativa vägar för att hantera de konflikter som uppstår när klyftorna mellan grupper ökar och sanningsbegreppet urholkas?


Vestlunddagarna genomförs på Sigtuna folkhögskola den 19-20 mars. Programmet äger rum från och med torsdagen den 19 mars 2020 klockan 10.00 (kaffe från 09.30) till och med fredagen den 20 mars 2020 klockan 15.00.


27 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


FFFF-loggaRöd4_Rityta_1_kopia.png
bottom of page