FORSKNINGSDAGEN

Folkbildningens forskningsdag är en arena där praktiker inom folkbildningen möter forskningen genom föreläsningar och seminarier. Forskningsdagen fokuserar bland annat på aktuell forskning och utvärdering. Forskningsdagen vill stimulera forskare och praktiker till ett utbyte som bygger på en ömsesidig dialog och en respekt för varandras kunskaper och perspektiv.

Folkbildningens forskningsdag 2021
Årets forskningsdag äger rum den 14 september kl 09:30-14:30 på temat: Motstånd mot kunskap och kunskap som motstånd - Folkbildningens roll i att bemöta konspirationsteorier och gjuta liv i demokratin. Vi utforskar olika typer av kunskap, hur motstånd mot kunskap och ”faktaresistens” hotar det gemensamma samtalet och hur folkbildningen kan bygga kunskap och tillit för att fördjupa demokratin.

Forskningsdagen är planerad att genomföras huvudsakligen digitalt men vi uppmuntrar, liksom förra året, till att anordna fysiska träffpunkter på folkhögskolor och studieförbund så att ni kan ta del av konferensens innehåll tillsammans och diskutera med era kollegor. Efter sommaren kommer vi sprida information om var det anordnas öppna fysiska träffpunkter.
 
Boka in dagen redan nu! Här kan du läsa mer och anmäla dig.
 
Folkbildningens forskningsdag 2020
Forskningsdagen 2020 hade temat "Tro, hopp och framtid" och genomfördes digitalt den 17 september. Medverkade gjorde bland annat Samuel Edquist, professor i historia vid Mittuniversitetet, Roberto Scaramuzzino, postdoc Socialhögskolan, Lunds universitet samt ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans.
Folkbildningens forskningsdag 2019
Forskningsdagen 2019 hade temat "Den lärande folkbildningen - gemensamma kunskapsbyggen" och genomfördes 19 september på ABF-huset i Stockholm.
Folkbildningens forskningsdag 2018

Forskningsdagen 2018 hade temat "Folkbildning som medborgarskapande – Om avmakt, motmakt och medmakt". Dokumentation/bildspel:

• Eva Önnesjö: Folkhögskolan 150 år – Om bildning och kultur i samhällsförändringen

• Nazem Tahvilzadeh: Folkbildning som ortens röst? Om lokal organisering

• Berit Larsson: Vad betyder #MeToo för folkbildningen?

• Tjia Torpe: Från Handbok för demokrater till lokal dialog

• Joel Hedegaard och Martin Hugo: Inkluderande folkhögskola för unga vuxna med högfungerande autism

• Annika Pastuhov: Studiecirklar som vardagens medborgarskap? Ett deltagarperspektiv

• Sanna Levelius och Erik Nylander: Kulturell bildning i folkhögskolans regi – exemplet estetiska profilkurser

 

Forskningsdagen på UR: Föreläsningarna av Nazem Tahvilzadeh, Berit Larsson och Tjia Torpe finns även på UR Play.

Forsknigsdag (kopia).jpg
FFFF-loggaRöd1_Rityta_1_kopia.png