FORSKNINGSDAGEN

Folkbildningens forskningsdag är en arena där praktiker inom folkbildningen möter forskningen genom föreläsningar och seminarier. Forskningsdagen fokuserar bland annat på aktuell forskning och utvärdering. Forskningsdagen vill stimulera forskare och praktiker till ett utbyte som bygger på en ömsesidig dialog och en respekt för varandras kunskaper och perspektiv.

Folkbildningens forskningsdag 2020
Forskningsdagen 2020 går av stapeln 17 september kl 10-15. Medverkar gör bland annat Samuel Edquist, professor i historia vid Mittuniversitetet, Roberto Scaramuzzino, postdok Socialhögskolan Lunds universitet samt forskningsminister Matilda Ernkrans.
Här hittar du mer information och anmälan.
Folkbildningens forskningsdag 2019
Forskningsdagen 2019 hade temat "Den lärande folkbildningen - gemensamma kunskapsbyggen" och genomfördes 19 september på ABF-huset i Stockholm.
Folkbildningens forskningsdag 2018

Forskningsdagen 2018 hade temat "Folkbildning som medborgarskapande – Om avmakt, motmakt och medmakt". Dokumentation/bildspel:

• Eva Önnesjö: Folkhögskolan 150 år – Om bildning och kultur i samhällsförändringen

• Nazem Tahvilzadeh: Folkbildning som ortens röst? Om lokal organisering

• Berit Larsson: Vad betyder #MeToo för folkbildningen?

• Tjia Torpe: Från Handbok för demokrater till lokal dialog

• Joel Hedegaard och Martin Hugo: Inkluderande folkhögskola för unga vuxna med högfungerande autism

• Annika Pastuhov: Studiecirklar som vardagens medborgarskap? Ett deltagarperspektiv

• Sanna Levelius och Erik Nylander: Kulturell bildning i folkhögskolans regi – exemplet estetiska profilkurser

 

Forskningsdagen på UR: Föreläsningarna av Nazem Tahvilzadeh, Berit Larsson och Tjia Torpe finns även på UR Play.