top of page

VERKSAMHET

Föreningens uppgift

Föreningen ska bidra till utveckling av folkbildningen genom:

  • att utgöra en mötesplats för verksamma inom forskning och folkbildning,

  • att initiera, stimulera och stödja forskning och andra studier om folkbildning,

  • att bidra till spridning av resultat av forskning och studier om folkbildning,

  • att verka för att ny kunskap kommer till användning inom det fria och frivilliga folkbildningsarbetet.

Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen är en beskrivning av föreningens plan för 2022. Den beskriver våra övergripande syften med verksamheten, mål och aktiviteter för året, samt prioriteringar på lite längre sikt. 


Budgeten är en ekonomisk beskrivning av verksamheten och beskriver vilka ekonomiska resurser som finns, hur dessa prioriteras och vilka ramar vi satt för vår ekonomi. 
Föreningsstämman tar på styrelsens förslag, ställning till verksamhetsplan och årsbudget.
 

I undermenyn finns våra återkommande verksamheter presenterade lite mer. 

VERKSAMHET svartvit.jpg
FFFF-loggaRöd4_Rityta_1_kopia.png
bottom of page