top of page

KONTAKT

Föreningens postadress

Föreningen för folkbildningsforskning

c/o Studieförbunden,

Dalagatan 7, 

111 23 Stockholm

E-post till föreningen: kontakt@folkbildningsforskning.se

 

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet är styrelsens verkställande organ. Arbetsutskottet ansvarar för ekonomisk- och förvaltningsadministration samt löpande beslut i enlighet med attestordningen, samt fullgör i övrigt de uppgifter det tilldelas av styrelsen. 
 

Ordförande: Linus Olofsson 

E-post

 

Kassör: Annika Lind

E-post

Lisbeth Eriksson

E-post

Ylva Berglund

E-post

Hans-Åke  Höber
E-post

Styrelsen består av

Ambika Hansell Ek, RIO
Lena Svensson, Ölands folkhögskola
Lisbeth Eriksson 
Cecilia Palm
Olof Sand
Farida al-Abani, Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning
Eva-Marie Harlin 
Carina Sommarström, NBV
Andreas Ruschkowski, Hagabergs folkhögskola
Annika Lind 
Hans-Åke Höber, Västra Götalands Bildningsförbund
Sara Bref, Encell, Jönköping University
Mia Andersson Wikholm, ABF

Ylva Berglund, Studieförbunden

Linus Olofsson, Studieförbundet Vuxenskolan 

Samt adjungerade från Mimer respektive Folkbildningsrådet
Maria Arriaza Hult, 
Mimer, Linköpings universitet, Inst. för beteendevetenskap och lärande
Eva Åström, Folkbildningsrådet
 

 

Arbetsbord
FFFF-loggaRöd4_Rityta_1_kopia.png
bottom of page