KONTAKT

Föreningens postadress:

Föreningen för folkbildningsforskning

c/o Studieförbunden,

Dalagatan 7, 

111 23 Stockholm

E-post till föreningen: kontakt@folkbildningsforskning.se

 

Arbetsutskott 2020/2021:

Ordförande: Linus Olofsson 

E-post: linus.olofsson@sv.se

 

Olof Sand

E-post: olof.sand@telia.com

 

Ebba Ringborg

E-post: ebba@studieforbunden.se

Annika Lind

E-post: annika.lind@vlbf.se

Lisbeth Eriksson

E-post: lisbeth.eriksson.2@hv.se

 

Övrig styrelse 2020/2021:

Kenneth Abrahamsson

Ambika Hansell Ek

Lena Svensson

Michel Wlodarczyk

Sara Bref

Hans-Åke Höber

Mats Myrstener

Johanna Mårtensson

Andreas Ruschkowski

Mats Bernerstedt