top of page

Samverkansdoktorandnätverk
fokus studieförbund

Nu startar vi upp ett nätverk för dig som är folkbildare från företrädesvis studieförbund eller annan folkbildningsorganisation, som är samverkansdoktorander eller forskningsintresserade praktiker.

 

Syfte med gruppen

Att nätverka och gemensamt resonera kring samverkansfrågor och krockar mellan att jobba på studieförbund/folkbildningsorganisation/bibliotek och forska kring folkbildningen i bred bemärkelse.

 

Form och arbetssätt

Gruppen sätter gemensamt upp agenda och lyfter behov av frågor att fördjupa sig i. Möts digitalt och vid något tillfälle per år fysiskt.

Tidigare teman

Design Based research (10 oktober) 

Nästa tema

- Hur kan vi tillgängliggöra forskningsresultat i studiecirklar? (23 januari kl. 13.00)

Kontakta oss

Vill du vara med i nätverket, hör av dig så får du vara med på sändlistan. 

FFFF-loggaRöd1_Rityta_1_kopia.png
bottom of page