top of page

Föreningen för folkbildningsforskning vill främja och stimulera forskning om folkbildningens historia och nutida och framtida roller. Vi verkar för att skapa mötesplatser mellan forskare och folkbildare genom att arrangera seminarier och konferenser kring aktuella ämnen.

Verksamheten bygger i huvudsak på ideella insatser. Föreningen står öppen dels för enskilda personer, dels för folkhögskolor, föreningar samt institutioner och organisationer inom det fria och frivilliga folkbildningsarbetet.

Vi arbetar för att:

  • att utgöra en mötesplats för verksamma inom forskning och folkbildning,

  • att initiera, stimulera och stödja forskning och andra studier om folkbildning,

  • att bidra till spridning av resultat av forskning och av andra studier om folkbildning,

  • att verka för att ny kunskap kommer till användning inom det fria och frivilliga folkbildningsarbetet.

  • att verka för mångfald och inkludering inom forskning om folkbildning.

Årsmöte 2023

FFFF-loggaRöd4_Rityta_1_kopia.png
bottom of page