VESTLUNDDAGARNA 2019

Sann demokrati – en utopi? Ett seminarium om demokratins dilemman 

 

2019 års Vestlunddagar, Sann demokrati – en utopi?, äger rum den 14-15 mars 2019 på Tollare folkhögskola i Nacka. 

 

I hundra år har våra politiska församlingar, folkrörelser och arbetsplatser utgått från att demokratiska styrformer är det som bäst gynnar samhällsutvecklingen. Vi har sett den svenska demokratin som ohotad och självklar. 

 

Med ökad individualisering sker idag en försvagning av det kollektiva medborgerliga engagemanget. Nyliberala och populistiska rörelser med enkla lösningar växer sig starka och skapar motsättningar mellan människor och grupper. Klyftorna ökar och ojämlikheten breder ut sig. 

 

Dessutom utmanas nu den gamla vänster-högerskalan av identitetspolitiken, uppfattningen att en viss identitet också skapar gemensamma politiska intressen. 

 

Franska revolutionens tre honnörsord om frihet, broderskap och jämlikhet är komplexa begrepp som än idag kan sägas utgöra demokratins idémässiga ryggrad. Om dem och folkbildningens roll och ansvar behöver vi samtala.

 

Se  folder om Vestlunddagarna 2019.

Skärmavbild 2018-11-30 kl. 18.23.31.png
Anmälan_Rityta 1.png
FFFF-loggaRöd1_Rityta_1_kopia.png