top of page

VESTLUNDDAGARNA

Vestlunddagarna 2021 

Så genomfördes slutligen det sjunde och sista Vestlunddagarna, trots att pandemin inte helt tagit slut. Temat för Vestlunddagarna var Makt och maktlöshet, vilket under det gångna året blivit än mer aktuellt och relevant.
Världen befinner sig i stor omvandling. Detta var aktuellt då, i skrivande stund har frågorna tyvärr aktualiserats än mer, på grund av att Ryssland invaderat Ukraina. Pandemin och klimatkrisen kräver förändringar på alla nivåer i samhället. Samtidigt ifrågasätts och hotas de demokratiska principerna och institutionerna i flera länder.

 

Under 2020 och 2021 har folkliga protester mot olika slag av regimer, både formellt demokratiska och auktoritära, ägt rum på vitt skilda platser i världen. Den gemensamma nämnaren är den riktade misstron mot maktfulla politiska eliter som inte bedöms vilja lyssna till oppositionens krav.
 

Årets Vestlunddagar belyste demokratiska utmaningar genom att ge olika bilder av makt och maktlöshet i ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv.

Frågor kring vad folkbildningens roll är i att finna alternativa vägar för att hantera de konflikter som uppstår när klyftorna mellan grupper ökar och sanningsbegreppet urholkas.


Vestlunddagarna genomfördes på Sigtuna folkhögskola i samarrangemang med Sigtuna Folkhögskola och NBV. Antal deltagare ca 80.


Arbetsgruppen för Vestlunddagarna är Stellan Boozon, Per-Ola Jansson, Eva Önnesjö, Torvald Åkesson, Linus Olofsson, Hans-åke Höber och Anne-Marie Karlsson.

FFFF-loggaRöd4_Rityta_1_kopia.png
bottom of page