top of page
Sök

Vestlunddagarna 2019: Sann demokrati – en utopi? Ett seminarium om demokratins dilemman


2019 års Vestlunddagar, Sann demokrati – en utopi?, äger rum den 14-15 mars 2019 på Tollare folkhögskola i Nacka.


I hundra år har våra politiska församlingar, folkrörelser och arbetsplatser utgått från att demokratiska styrformer är det som bäst gynnar samhällsutvecklingen. Vi har sett den svenska demokratin som ohotad och självklar.


Med ökad individualisering sker idag en försvagning av det kollektiva medborgerliga engagemanget. Nyliberala och populistiska rörelser med enkla lösningar växer sig starka och skapar motsättningar mellan människor och grupper. Klyftorna ökar och ojämlikheten breder ut sig.


Dessutom utmanas nu den gamla vänster-högerskalan av identitetspolitiken, uppfattningen att en viss identitet också skapar gemensamma politiska intressen.


Franska revolutionens tre honnörsord om frihet, broderskap och jämlikhet är komplexa begrepp som än idag kan sägas utgöra demokratins idémässiga ryggrad. Om dem och folkbildningens roll och ansvar behöver vi samtala.


Se bilaga för information om program etc.

Sista anmälningsdag är den 1 februari 2019: www.vestlunddagarna.org

26 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


FFFF-loggaRöd4_Rityta_1_kopia.png
bottom of page