top of page

PRAKTIKNÄRA FORSKNING

Projekt Praktiknära forskning - ett projekt med start våren 2021!

Föreningen för folkbildningsforskning har sedan länge diskuterat behovet av praktiknära forskning inom folkbildningen. Diskussionerna har bland annat handlat om föreningens möjlighet att bidra med en struktur för möten mellan idéer från verksamhetsnära praktik och akademi, mellan praktiker och forskare. Detta har nu resulterat i ett tvåårigt projekt 2021-2023.

Syftet med projektet är att organisera möten där praktiker diskuterar sina idéer med forskare, för att generera forskningsfrågor lämpade att gå vidare med. Praktiknära forskning genomförs av och med dem som arbetar i verksamheten. Ansvaret att driva forskningen framåt är alltså praktikerns. Föreningen erbjuder handledning av forskare. Projektet löper ett år i taget, i totalt två omgångar, med start i april 2021. Två praktiker per år ges handledning.

Förhoppningen är att dessa praktikerprojekt kan bidra till fortbildning och utveckling för den egna arbetsplatsen. I ett vidare perspektiv ger det här förutsättningar att stärka folkbildningens vetenskapliga grund. Är du intresserad hoppas vi att du skickar in en intresseanmälan om att delta i projektet.

Praktikforskningsrapporterna år 1

Från system till samtal - En kvalitativ studie om folkhögskolans pedagogik och NPF av Elise Arnell

Studiecirkelns demokratifrämjande roll - En praktiknära studie i Studieförbundet Vuxenskolans folkbildningsverksamhet av Amanda Stjärnqvist

Praktiker år 2

För 2022 är det följande projekt:

Henrik Sundh, folkhögskollärare på Eskilstuna folkhögskola

Vilka hinder för en folkbildningsmässig praktik ser verksamma inom folkhögskolan? Att identifiera svar på denna provisoriskt formulerade fråga menar Henrik är viktigt bland annat eftersom det kan öka förståelsen "för svårigheten med uppgiften för oss pedagoger. Detta kan motverka att vi skuldbelägger oss själva, samt ge en uppvärdering av det arbete som aktiva i folkhögskolan utför".

 

Mer information 

Ni är välkomna att höra av er till oss i arbetsgruppen med frågor. Vi hoppas att ni är många som har idéer och vill delta. 

Eva-Marie Harlineva-marie.harlin@liu.se 

Ylva Berglund Ylva.berglund@studieforbunden.se,

Andreas Ruschkowski, andreas.ruschkowski@liu.se 

 

FFFF-loggaRöd4_Rityta_1_kopia.png
bottom of page